Địa chỉ để tìm đến chúng tôi


XÍ NGHIỆP GẠCH TUYNEL DUNG QUẤT
Địa chỉ:
Cơ sở 1:Khu Công nghiệp Tịnh Phong - Tỉnh Quảng Ngãi - Việt Nam
Cơ sở 2:Khu Tây Khu Kinh tế Dung Quất - Tỉnh Quảng Ngãi - Việt Nam
Giám đốc Xí Nghiệp: Trần Ngọc Vọng
Di động: 0905 359 722
Email: tranngocvong@gmail.com
Bộ phận liên hệ kinh doanh:
Trưởng phòng kinh doanh: Nguyễn Thanh Hậu
Di động: 0935. 84 33 88
Điện thoại bàn: 0553 842 970 | 0553 852 364
Fax: 0553 842 051
Email: hau07786@gmail.com

Phản hồi cho chúng tôi