Xí nghiệp Gạch Dung Quất là đơn vị trực thuộc Công ty cổ phần xây dựng đô thị và khu công nghiệp.

Xí nghiệp được thành lập năm 2000, trải qua hơn 16 năm hoạt động, cùng với sự trưởng thành không ngừng của ngành sản xuất vật liệu xây dựng cả nước. Xí nghiệp Gạch Dung Quất luôn đi tiên phong trong lĩnh vực đổi mới khoa học công nghệ, phát triển bền vững và toàn diện góp phần tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa ngành sản xuất vật liệu xây dựng Việt Nam, các sản phẩm mang thương hiệu gạch Dung Quất(DOTHICO) rất có uy tín trên thương trường.

-Xí nghiệp luôn quan tâm chiều sâu, đổi mới thiết bị, công nghệ sản xuất gạch bằng lò nung Tuynel và đã chuyển giao công nghệ cho ba nhà máy gạch Tuynel tại tỉnh Quảng Nam và tỉnh Bình Định.

- Xí nghiệp gạch Dung Quất đã góp phần đổi mới tận gốc nghề làm gạch thủ công ở tỉnh Quảng Ngãi, đưa kỹ thuật và công nghệ sản xuất gạch của tỉnh Quảng Ngãi trên tầm cao mới.

-Tập thể CBCNV Xí nghiệp thống nhất chiến lược phát triển với 5 mục tiêu:

1. Phát triển nội lực

2. Đầu tư con người

3. Xây dựng cơ chế quản lý

4. Xây dựng cơ chế giám sát, kiểm tra, xử lý

5. Xây dựng văn hóa Doanh nghiệp

Xí nghiệp phấn đấu để vươn lên vị trị xứng đáng của một đơn vị hàng đầu ngành vật liệu xây dựng của tỉnh Quảng Ngãi.