Thông báo lịch ôn và thi sát hạch tiếng anh

dothico thông báo

Chú ý tải tài liệu từ Thư viện nội bộ của DOTHICO như sau:

Truy cập link: Thư viện nội bộ của DOTHICO với thông tin tài khoản:

Username: dothico@dothico.com.vn

password: taisandothico

Vì tính bảo mật nội bộ nên một số File được đặt mã khóa, quý Bạn muốn xem hãy liên hệ cho Admin qua địa chỉ email dothico@dothico.com.vn hoặc có thể liên hệ trực tiếp cho Anh Nhật phòng TC-HC (hoặc gửi về email phamlamnhat@gmail.com)

Giao diện trang thư viện để tải về tài liệu như hình sau:

dothico thông báo