Địa chỉ để tìm đến chúng tôi


NHÀ MÁY GẠCH DUNG QUẤT
Giám đốc nhà máy: Trần Ngọc Vọng
Di động: 0905 359 722
Email: tranngocvong@gmail.com
Địa chỉ nhà máy sản xuất:
Cơ sở 1: Nhà máy gạch tuynel Dung Quất
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3842 970 - 0931 905 279
Cơ sở 2: Nhà máy gạch tuynel Dung Quất
Địa chỉ: Khu Tây Khu Kinh tế Dung Quất, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3852364 - 0931 915 279
Cơ sở 3: Nhà máy gạch không nung Dung Quất
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tịnh Phong, xã Tịnh Phong, Quảng Ngãi.
Điện thoại: 0255 3526767 - 0905 507 758
Bộ phận liên hệ kinh doanh:
Trưởng phòng kinh doanh: Nguyễn Thanh Hậu
Di động: 0935. 84 33 88
Điện thoại bàn: 0553 842 970 | 0553 852 364
Fax: 0553 842 051
Email: hau07786@gmail.com

Phản hồi cho chúng tôi